– Ansökan skickas elektroniskt till: ansokan@barnihjartat.se
Du kommer att få ett mail som en bekräftelse på att din ansökning kommit fram. Efter nästkommande styrelsemöte får du ett mail som meddelar styrelsens beslut.


Ansökan (> 50.000 SEK)

Ansökan ska innehålla:
– Ändamål
Vad ska bidraget användas till.
– Mottagare
Vem eller vilka är mottagare av bidraget.
– Sökande
Juridisk person: bifoga stadgar, organisationsnummer, senaste reviderade
årsredovisning samt årsmötesprotokoll.
Enskild person: Beskriv verksamheten och vilka som driver denna. Personnummer,
namn, gatuadress, postnummer, organisations- eller personnummer, telefon dagtid, e-
postadress.
– Det sökta bidraget i SEK
Ange beloppets storlek.
– Konto för inbetalning
Mottagarens namn
Postgirokonto/ bankkonto
– Distribution av bidrag
Ange hur bidraget distribueras, det vill säga kommer mottagarna tillgodo.
Ange vem som kontrollerar att bidraget kommer mottagarna tillgodo.
Ange storleken av administrativa kostnader som betalas ur bidraget.
I vems namn lämnas bidraget till mottagarna?
– Andra bidragsgivare och totalfinansiering
Vilka övriga bidragsgivare finns till föreslaget projekt och vilka belopp bidrar var och en
med? Ange det totala beloppet för hela projektet samt en tidplan för det aktuella
stödprojektet.
– Återapportering
Hur kommer  projektet att rapporteras och redovisas till Barn i hjärtat/Tolvskillingshjälpen? Finns uppföljning planerad?
– Övriga upplysningar
Övriga upplysningar som kan vara av värde för handläggningen hos Barn i hjärtat/Tolvskillingshjälpen. Övriga handlingar som bifogas ansökan, foton, kartor etc.

Hjärtefond ansökan (upp till ca. 50.000 SEK)

Om det behövs pengar till något behjärtansvärt mindre projekt för barns utbildning och
utveckling kan ansökan göras till vår hjärtefond.
Dessa projekt är oftast av engångskaraktär. Det kan t ex. vara en hjälptransport av
insamlad utrustning till skolor, barnhem och barnsjukhus eller ett bidrag till ett skolprojekt
för utveckling och skapande i barns intressen.
Det beviljade bidraget skall dokumenteras och redovisas för Barn i
hjärtat/Tolvskillingshjälpens styrelse.

Ansökan ska innehålla:
– Ändamål med ansökan
Vad ska bidraget användas till
– Mottagare
Vem eller vilka är mottagare av bidraget
– Sökande uppgifter
Namn, adress, personnummer, telefon, e-post
Det sökta bidraget i SEK
Ange beloppets storlek
– Konto för inbetalning
Mottagarens namn
Postgirokonto/ bankkonto